Het weer laat ons de laatste tijd wel in de steek, maar de lente is wel degelijk in het land.

Ook jij hebt ongetwijfeld al in de tuin gezeten, nieuwe plantjes gepland en zeker met je hond, kat of konijn in de tuin geravot.

Wil je je tuin vol met mooie bloemen? Misschien best even checken welke planten en bloemen giftig zijn voor je trouwe viervoeter. Over het algemeen geldt de regel: “giftig voor mensen is ook giftig voor dieren”. Voor sommige planten zijn mensen gevoeliger dan dieren en omgekeerd. Hieronder enkele voorbeelden van giftige planten.

De Lelie

De meeste mensen weten niet dat deze bloem giftig is. Alle delen van de plant zijn giftig maar de bloemen zijn het meest giftig. Een kat die stuifmeel van de plant op zich kreeg en daarna zijn vacht wast kan alsnog een intoxicatie oplopen. Drinken van water waarin lelies zaten kan ook leiden tot een intoxicatie.

Symptomen: De lelie is giftig voor de cellen van de nieren waardoor een acuut nierfalen kan optreden. De gevolgen zijn braken, sloomheid, anorexia maar ook neurologische symptomen kunnen optreden.
De symptomen treden snel op binnen 2 uur na de opname van de plant.

Meiklokje

Alle delen van de plant bevatten irriterende stoffen (saponinen) en stoffen die giftig zijn voor het hart (hartglycosiden).

De saponinen zijn verantwoordelijk voor de vaak beschreven spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree,…

De plant bevat een twintigtal hartglycosiden. Deze stoffen hebben uitwerking op de hartspier en bloedsomploop,
Vergiftigingen bij dieren zijn zeldzaam. Dieren mijden de verse plant omwille van de geur.

Oleander

Net zoals de meiklokjes bevat Oleander hartglycosiden met een actieve werking op de hartspier.

Symptomen: braken en buikpijn. In ernstige gevallen is er sprake van een vertraagde hartslag, hartritmestoornissen en shock.

Gouden regen

De gouden regen is een zeer giftige plant. Het giftige cytisine is aanwezig in alle plantendelen.

Symptomen: Overvloedig braken is één van de eerste symptomen van vergiftiging. Meestal blijven de symptomen beperkt tot speekselvloed, buikpijn, een lage bloeddruk en een versnelling of vertraging van de hartslag. Bij ernstige vergiftigingen zijn neurologische problemen zoals verwardheid, opwinding, trillingen en stuiptrekkingen mogelijk.

Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid bevat opnieuw het toxische hartglycosiden.

Het eten van één of twee verse bloemen is in principe niet erg toch is het raadzaam actieve kool toe te dienen. Bij het optreden van verdachte symptomen dient onmiddellijk een dierenarts geraadpleegd te worden. In geval van huidcontact moet de huid goed gewassen worden.

De symptomen verschijnen doorgaans binnen de eerste drie uren na inname en beginnen vrijwel altijd met maagdarmstoornissen, eventueel samengaand met duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, gezichtsstoornissen, verwarring en soms stuipen. Dit kan meerdere dagen duren. Een zeer zware intoxicatie kan leiden tot een hartstilstand.

Narcis

Het giftige bestanddeel van Narcissen is lycorine, een giftige alkaloïde die bij inname aanleiding geeft tot braken, buikpijn en diarree. Bij intens contact met de bollen of bloemen kan huidirritatie optreden.

De meest voorkomende symptomen zijn braken en diarree.

Rhododendron

De symptomen van vergiftiging verschijnen 30 minuten tot twee uren na inname en uiten zich in irritatie van de mond, overvloedige speekselproductie, misselijkheid, braken, buikpijn, slaperigheid, spierzwakte, vertraagde hartslag, lage bloeddruk, coma en stuipen. Deze symptomen kunnen ongeveer 24 uren aanhouden

Alle delen van de plant, zelfs de nectar, bevatten het giftige acetylandromedol. Bij dieren kan zelfs de inname van plantenafval leiden tot ernstige vergiftigingen en mogelijk overlijden.
Contact opnemen met je dierenarts is dus altijd noodzakelijk.

Rotsheide

De rotsheide, oftewel Pieris japonica, is een struik afkomstig uit Azië. De soort wordt veel gebruikt als tuinplant. Het geslacht van de Pieris bevat giftige zaden. Vooral dieren hebben last van de intoxicatie, die soms fataal kan aflopen. Bij de inname van de plant moet men onmiddellijk een dierenarts raadplegen.

Symptomen: een van de meest voorkomende symptomen is een vertraging van het hartritme. Vaak is er ook maaglast, duizeligheid, zweten en spierzwakte.

Blauwe regen

Blauwe regen is een giftige en irriterende plant. Het zijn de peulen en de erwtjes die meestal de oorzaak zijn van accidentele vergiftigingen. Het aantal beschreven intoxicaties is vrij beperkt.

Symptomen: er kunnen ernstige maag-darmstoornissen optreden, zowel bij mensen als bij dieren. Sap in het oog kan leiden tot ernstige irritatie van het hoornvlies.

Blauwe regen

Blauwe regen is een giftige en irriterende plant. Het zijn de peulen en de erwtjes die meestal de oorzaak zijn van accidentele vergiftigingen. Het aantal beschreven intoxicaties is vrij beperkt.

Symptomen: er kunnen ernstige maag-darmstoornissen optreden, zowel bij mensen als bij dieren. Sap in het oog kan leiden tot ernstige irritatie van het hoornvlies.

Deze lijst geeft een idee over vergiftigingen die kunnen optreden tgv het opeten van planten.
Wil je echt een volledige lijst over de planten waarbij je moet opletten? Dan kan je altijd terecht op de website van het Antigifcentrum: de brochure van het Antigifcentrum. Daarnaast bestaan er ook kamerplanten die gevaarlijk kunnen zijn voor huisdieren. Een lijst vind je hier.

Bij een vermoeden van vergiftiging adviseren we je altijd om je dierenarts te contacteren.
Wil je zelf al even checken of de plant die je huisdier opat giftig is kan je ook altijd terecht bij het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245. Ook zij staan 24/7 voor je paraat.

Ga niet zelf dingen proberen. Vaak horen we dat mensen zout geven om hun huisdier te laten braken. Een huisdier dat zelf onvoldoende braakrespons heeft na een zoutopname kan een zoutintoxicatie als gevolg krijgen. .
Dergelijke intoxicaties zijn soms gevaarlijker dan de initiële vergiftiging door bloemen.

Indien je huisdier is blootgesteld aan een product in de ogen of huid, kan het geen kwaad de blootgestelde zone overmatig te spoelen met lauw water.

gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...

Pin It on Pinterest

Share This