Keizersnede

Een keizersnede, ook bekend onder de naam sectio caesarea, is een operatie waarbij de pups via een snede in de buikwand verlost worden.
Deze manier wordt gekozen wanneer er teveel risico’s zijn voor een natuurlijke bevalling of wanneer een natuurlijke bevalling niet mogelijk is.

 

Redenen voor een keizersnede:

• Een afwijkende bekkenvorm in combinatie met relatief rondkoppige pups bij kortsnuitige rassen zoals o.a. de dog-achtigen
• De eerste worp bij teven ouder dan 5 of 6 jaar
• Kleine nesten met relatief grote pups
• Abnormale ligging van de pups (o.a stuit)
• Te lange drachtduur
• Weeënzwakte
• Complicaties bij bevalling

Wanneer moet u contact opnemen met uw dierenarts?

▪ De teef al 30 minuten krachtig en frequent perst zonder vordering
▪ De teef al 1-2 uur zwak perst zonder vordering
▪ De teef na de geboorte van een pup al 2-3 uur niet geperst heeft
▪ De teef een zieke indruk maakt (bijvoorbeeld weeënzwakte)
▪ Er een vuile afwijkende uitvloeiing wordt gezien

Het tijdsstip waarop de keizersnede wordt uitgevoerd is belangrijk.
Een te vroege keizersnede kan resulteren in niet levensvatbare pups, daarnaast is er ook een risico op placentabloedingen.

Hoe verloop de keizersnede bij ons?
Wij proberen alle handelingen vlot achter elkaar te laten verlopen zodat de ingreep te snel mogelijk achter de rug is.

Alles start in de voorbereidingsruimte. Hier wordt een katheter in de ader van de teef geplaatst zodat een vlotte toegang voor medicatie aanwezig is. Nadat de verdoving en pijnstillers zijn gegeven kan de buikzone geschoren worden.

De geschoren zone wordt vervolgens geschrubd en de teef kan overgebracht worden naar de steriele operatiezaal waar de narcose onderhouden wordt d.m.v. een gasanesthesietoestel.

Nadat de dierenarts zijn handen steriel heeft geschrubd wordt de buik van de teef afgedekt met steriele doeken en kan de operatie beginnen. De buikwand wordt geopend en de baarmoeder wordt in beeld gebracht.

Er wordt een snede gemaakt op de splitsing van de baarmoederhoornen. Op deze manier kunnen alle pups via 1 snede naar buiten gehaald worden.

 

 

Zodra de pup buiten de baarmoeder is worden het amnion en chorionvlies gescheurd. Het snoetje wordt met een steriel kompres vrijgemaakt van vuil en nat. Hierna wordt een klemmetje geplaatst op de navelstreng en kan de streng worden doorgeknipt. De pup kan worden doorgegeven aan de niet steriele personen die de pup kunnen beginnen opwrijven. De resterende nageboorte wordt verwijderd en de volgende pup kan naar buiten gemasseerd worden. Nadat alle pups geboren zijn wordt er nog een laatste maal gecontroleerd of het geboortekanaal vrij is en alle nageboortes verwijderd zijn.
De baarmoeder wordt terug gesloten en op zijn plaats gebracht. Daarna worden de buikwand en huid terug gesloten.

Bij alle pups worden goed gecontroleerd of de luchtwegen vrij zijn. Daarnaast worden ze gecontroleerd op open gehemeltes, de aanwezigheid van alle teentjes en andere aangeboren afwijkingen.

Om de moeder-pup-binding zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang de pups zo snel mogelijk aan te leggen. Terwijl de moeder wakker wordt worden de pups aangelegd. Als alles goed verloopt kunnen moeder en jongen naar huis.
Een keizersnede is en blijft een operatieve ingreep. Bijgevolg blijft het narcose risico bestaan en kunnen er altijd complicaties optreden hoewel de kans zeer klein is.

Na de operatie is er niet veel nazorg noodzakelijk. De wonde moet droog en schoon blijven. Indien de teef eraan likt is er een kraag nodig om dit te voorkomen.
Nog 4-6 weken na de keizersnede kan men uitvloei opmerken. Initieel is deze rood tot groen van kleur, vervolgens zal de kleur lichter worden om uiteindelijk helder doorzichtig te zijn.

 

De verzorging van de pups? 

Lees meer…

gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...

Pin It on Pinterest

Share This