Tijdens de bevalling

De bevalling moet in alle rust moet gebeuren. Trommel dus zeker geen toeschouwers op, probeer zelf zo kalm mogelijk te blijven en niet te panikeren en probeer de teef op haar gemak te stellen.
De bevalling wordt opgedeeld in 3 fases:

Fase 1
Deze fase is een soort ‘voorfase’ op het echte bevallen. Tijdens deze fase begint de baarmoeder samen te trekken en de baarmoederhals te ontsluiten. Dit is echter niet zichtbaar. Wat u wel kan waarnemen zijn : onrust, hijgen, trillen, verminderde eetlust, eventueel braken, graven in de werpkist en likken aan de vulva. Deze fase kan 6 tot 24 uur duren maar bij nerveuze honden zelfs nog langer, tot 36 uur. Bij de meeste honden zal deze fase niet langer duren dan 12 uur.

Fase 2
In deze fase vindt het persen en uitdrijven van de pups plaats. Deze fase kan 2 tot 12 uur duren maar soms zelfs 24 uur. De duur van deze fase hangt uiteraard voor een groot deel af van de grootte van het nestje. Zodra een pup het geboortekanaal (het bekkenkanaal) ingaat zal het buitenste vruchtvlies scheuren waardoor er een helder (gelig) vocht uit de vulva van de teef loopt. Vóórdat de eerste pup geboren wordt kan er eventueel ook groen-zwart vocht uit de vulva komen. Dit is het gevolg van het loskomen van de moederkoek/placenta. Zodra de teef begint mee te persen (te zien aan het samentrekken van de buikspieren eventueel gepaard met lichtjes kreunen) zal er gemiddeld na 15 minuten aaneengesloten persen een pup geboren zijn. Soms zal er na 5 minuten persen al een pup geboren worden. Het is handig om voor iedere pup het tijdstip van de eerste persbeweging op te schrijven.

Zeer belangrijk is dat er contact met ons moet opgenomen worden

  • Indien de teef al 30 minuten aaneensluitend hard aan het persen is en er nog
    steeds geen pup geboren is.
  • Wanneer u groene uitvloei ziet ZONDER dat de moeder perst.

Dit betekent zoals hierboven vermeld dat de placenta loskomt van de baarmoeder en dat de pup dus geen zuurstof meer krijgt. Het kan zijn dat de geboren pup nog in een vruchtvlies zit. De moeder zal door likken en voorzichtig bijten de pup uit het vlies halen en de navelstreng van de pup doorbijten. Vervolgens zal de moeder de pup uitgebreid likken waardoor de ademhaling van de pup gestimuleerd wordt. Indien de moeder deze acties niet uitvoert, zal u dit moeten doen. Belangrijk is dat de navelstreng best doorgetrokken wordt in plaats van door te knippen (doortrekken geeft minder kans op bloeding) en dat er ongeveer een centimeter navelstreng aan de buik van de pup achterblijft. Dit kan u doen door de navelstreng tussen duim en wijsvinger tegen de buik aan vast te houden met de ene hand en met de andere hand de navelsteng door te trekken.
Tussen de geboorte van de verschillende pups kan de moeder pauzes in het persen inlassen waardoor de tussenpuptijd kan oplopen tot 4 uur. Gemiddeld duurt de tussenpuptijd ongeveer 45 minuten. U mag tijdens fase 2 de pups wat helpen om de tepels te vinden. Het drinken van een pup stimuleert namelijk de contracties van de baarmoeder waardoor een volgende pup eventueel wat eerder geboren zal worden.

Fase 3
Deze fase houdt het uitdrijven van de nageboorte(s) in. Bij honden vindt deze fase dus eigenlijk tijdens fase 2 plaats omdat na iedere pup een nageboorte zal volgen (vaak binnen de 15 minuten). Het kan eventueel voorkomen dat er meerdere pups uitgedreven worden zonder dat er placenta’s volgen maar dat er na de volgende pup meerdere placenta’s uitgedreven worden. De moeder zal vaak geneigd zijn de placenta op te eten maar het wordt aangeraden dit niet toe te staan aangezien ze hiervan diarree kunnen krijgen (dit kan de melkklieren bevuilen en zo kunnen de pups ook in de problemen komen).

 

Na de bevalling 

Lees meer … 

 

gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...

Pin It on Pinterest

Share This