Tijdstip van dekking

Om een dekking zo ideaal mogelijk te laten plaatsvinden is het belangrijk om de spermacellen en eicellen op het meest ideale tijdsstip samen te brengen.
De spermacellen moeten een maximaal bevruchtend vermogen hebben. Ze hebben hun ‘voedingsstoffen” mee voor een trip van maximaal 48 uren. Indien ze dan de eicel niet bereikt hebben, of de eicel is nog niet rijp, zal een bevruchting niet plaatsvinden.
Uit voorgaande paragraaf weten we nog dat een eicel ook 2 dagen nodig heeft om te rijpen na de eisprong. Ideaal gezien willen we dus een dekking hebben 48 uur na de eisprong zodat verse spermacellen en een bevruchtingskrachtige eicel elkaar kunnen ontmoeten in de eileider.

Zaadcellen trachten de eicel binnen te dringen en te bevruchten.

De ideale dektijd is dus afhankelijk van het moment van de eisprong (ovulatie)

Om het tijdstip van de eisprong goed te kunnen bepalen beschikken we over verschillende technieken
• het tijdsstip waarop de teef het dekken toelaat.
Dit tijdstip valt meestal samen de eisprong. Deze techniek is echter niet 100% betrouwbaar. Zo kan het gebeuren dat teven elkaar ook bespringen of laten bespringen wanneer er urineweginfecties zijn.
• Het helderder worden van de afscheiding uit de vagina
Het verhelderen van dit vocht wijst in het algemeen op het einde van de pro-oestrus
• Sommige fokkers laten de teven systematisch 12 dagen na het eerste bloedverlies dekken en 2 dagen later opnieuw. Deze techniek is ook niet echt betrouwbaar daar ongeveer 20% van de teven ovuleert buiten deze periode. Daarnaast blijft het moeilijk om de eerste dag van de loopsheid te bepalen.
• Vaginaal uitstrijkje bepaalt in welk stadium van de cyclus de teef zit.

Een vaginaal uitstrijkje zal in de oestrusperiode een duidelijk schollenbeeld vertonen. Het schollenbeeld bestaat uit grote, ongekernde cellen. Ook het aantal bacteriën zal toenemen.

• Progesterongehalte bepalen. Deze methode is zeer betrouwbaar.
De concentratie van progesteron in het bloed is een aanwijzing voor de rijpingstoestand in de eierstok :
Rond de periode van de eisprong van de teef zal de concentratie van progesteron enorm stijgen (van minder dan 2 ng/ml in normale toestand tot meer dan 40 ng/ml in vruchtbare periode).

Wij adviseren :
• Progestronwaardes 3-7ng/ml: Na 24 uren opnieuw testen
• Progestronwaardes 8-9ng/ml: volgende dag dekken
• Progestronwaardes >10ng/ml: dezelfde dag dekken

Wanneer vaginale uitstrijkjes gecombineerd worden met de progesteronbepaling kan men zeer nauwkeurig bepalen wanneer het juiste moment aanbreekt voor dekking. Zo voorkomt men het vaak moeten oprijden voor nutteloze dekkingen en bekomt men een stijging van aantal pups, verbeterde vruchtbaarheid.

Natuurlijke paring of inseminatie?

Lees meer…

gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...

Pin It on Pinterest

Share This