Vergiftiging met onkruid-verdelger (Anti-groen)

Het mooie weer roept veel mensen naar de tuin voor het “lente-onderhoud”. Toch is enige voorzichtigheid is noodzakelijk! ALLE sproeiproducten tegen onkruid of preventieve middelen tegen slakken,… zijn erg giftig voor uw huisdieren. De meeste producten geven symptomen zoals overmatig speekselen, braken en diarree maar ook ernstigere symptomen zoals hartritmestoornissen, hevige brandwonden en ademhalingsdepressie kunnen optreden. Finaal kan uw huisdier in een comateuze toestand geraken en sterven. Afgelopen week hebben in onze DAP Artis 2 katjes (Simba en Fons), voor hun leven gestreden. Zij kwamen in contact met “anti-groen”. Na het sproeien van het terras zijn de katten buiten geraakt en hebben ze over de behandelde tegels gelopen. Beide katjes hebben nadat ze in contact gekomen waren met deze verdelger hun pootjes willen schoonlikken met als gevolg dat zowel hun voetzooltjes als hun mondslijmvlies, keelholte, alsook slokdarm,…, verbrand werden door dit bijtende product. De behandeling van chemische brandwonden is bij onze huisdieren te vergelijken met de mens: op de eerste plaats zijn ze ERG PIJNLIJK en hebben ze intensieve verzorging nodig.
Fons en Simba zijn in onze praktijk in spoed binnengekomen. We hebben ze dan ook meteen intensief behandeld met infusietherapie, enerzijds voor de hydratatiestatus op peil te houden en anderzijds omdat het actieve bestanddeel (quaternair ammoniumperoxide) zoveel mogelijk trachten te verdunnen. Via de katheter konden we intraveneus zware pijnstilling toedienen. Ten gevolge van de zwelling van de mondslijmvliezen en de blaren op mond en gehemelte waren de katten niet in staat voeding op te nemen, dit is te pijnlijk waardoor ze in hongerstaking gingen. Een voedingssonde via de neus moest geplaatst worden om via deze weg voeding toe te dienen, deze komt dan in het onderste gedeelte van de slokdarm terecht waardoor de meest beschadigde zones gespaard kunnen blijven. Het is zeer belangrijk dat dergelijke patiënten voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Voeding is belangrijk voor de heropbouw van beschadigde cellen, een ondervoeding veroorzaakt een vertraagde wondheling.
Naast sondevoeding en infusietherapie is een dagdagelijkse intensieve pijnbestrijding en wondverzorging noodzakelijk. De eerste stap voor de behandeling van de pootjes was een dagelijkse reiniging(baden). Wondbehandeling met honingzalven en verbandaanleg waren de 2e stap. Na 3-4 dagen begonnen Simba zijn pootjes te ontzwellen en kon de eigenlijke schade pas vastgesteld worden. Zo krijgen we wat we noemen ‘demarcatielijnen’, dit zijn lijnen tussen beschadigde huidzones waar de huid loskomt en heropgebouwd moet worden en de onbeschadigde huid. Op deze foto is een verbrand pootje zichtbaar enkele dagen na de start van de behandeling.
De huid komt los door 2 oorzaken, enerzijds de brandwonden en anderzijds de zwelling. Door de zwelling zijn de oppervlakkige lagen van de huid slecht doorbloed en sterven ze als het ware af. Na 7 dagen opname was het tijd om naar huis te gaan. Zowel Simba als Fons zullen nog verdere sondevoeding krijgen tot de mond- en keelholte genezen is zodat een gewone voedingsopname terug mogelijk is. bij Simba zullen in de komende weken nog herhaaldelijke verbandcontroles noodzakelijk zijn voor de poten. Een week na de opname van de producten zijn de restletsels nog heel duidelijk aanwezig op de tong. Het rood weefsel is de zone waar de brandblaren verdwenen zijn en nieuw tongweefsel gevormd wordt.
gebitscontrole - sterilisatie/castratie - jaarlijkse inentingen ...

Pin It on Pinterest

Share This